Miten valita luotettava asbestipurkaja?

VEKRABOND
31 elokuun, 2023

Asbestipurku on tärkeä osa rakennusten korjaus- ja purkutöitä. Asbesti on kuitenkin erittäin vaarallinen aine, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. Siksi on tärkeää valita luotettava asbestipurkaja, joka pystyy suorittamaan työn turvallisesti ja ammattitaitoisesti.

Asbestipurkajan valintaan vaikuttaa monia tekijöitä, kuten kokemus, koulutus, varusteiden laatu, ja tietysti hinta. On myös tärkeää tarkistaa, että asbestipurkaja on rekisteröitynyt ja lisensoitu asbestipurkaja, joka noudattaa kaikkia turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että asbestipurkaja on vakuutettu ja että hänellä on asianmukaiset sertifikaatit ja luvat.

Kun valitset asbestipurkajaa, on tärkeää tehdä huolellinen taustatutkimus ja vertailla eri tarjouksia. On myös hyvä keskustella asbestipurkajan kanssa tarkemmin työn laajuudesta ja aikataulusta. Luotettava asbestipurkaja pystyy antamaan tarkat tiedot työn kestosta ja kustannuksista, ja hänellä on myös hyvä maine alallaan.

Tiivistettynä

 • Asbestipurkajan valinnassa tulee huomioida kokemus, koulutus, varusteiden laatu, hinta, rekisteröinti, luvat ja sertifikaatit.
 • Taustatutkimus ja tarjousten vertailu ovat tärkeitä osia luotettavan asbestipurkajan valinnassa.
 • Luotettava asbestipurkaja pystyy antamaan arviot tiedot työn kestosta ja kustannuksista, ja hänellä on hyvä maine alallaan.

Sisällysluettelo

Mikä On Asbesti Ja Sen Haitat

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota käytettiin Suomessa laajalti rakennusmateriaaleissa 1920-luvun puolivälistä aina 1990-luvulle saakka. Asbestia käytettiin muun muassa eristeissä, tiivisteissä, lattiamateriaaleissa, kattomateriaaleissa, putkissa ja jopa vaatteissa. Asbesti on erittäin kestävä ja palonkestävä materiaali, mutta sen käyttö on nykyään kielletty Suomessa sen aiheuttamien terveysriskien vuoksi.

Asbestin haitat liittyvät sen kuitujen hengittämiseen. Kun asbestia sisältävät materiaalit rikkoutuvat tai hajoavat, asbestikuidut vapautuvat ilmaan ja niitä voidaan hengittää sisään. Asbestikuidut voivat jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa erilaisia terveysongelmia.

Asbestin haittavaikutuksia ovat muun muassa keuhkosyöpä ja mesoteliooma. Keuhkosyöpä on yleinen syöpämuoto, joka voi johtua altistumisesta asbestille. Mesoteliooma on harvinainen syöpä, joka voi kehittyä vuosikymmenien kuluttua asbestialtistumisesta. Asbestialtistuminen voi myös aiheuttaa muita keuhkosairauksia, kuten asbestoosia ja keuhkopussinesteitä.

On tärkeää valita luotettava asbestipurkaja, joka noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja. Tämä varmistaa, että asbestipurkutyö suoritetaan turvallisesti ja asianmukaisesti, ja että altistuminen asbestikuiduille minimoidaan.

Asbestipurkutyön Merkitys

houses on grass field near forest

Asbestipurkutyö on vaarallinen ja erittäin tarkkaa työtä, joka on suoritettava ammattitaitoisesti ja asianmukaisesti. Asbestipurkutyö on tärkeää, koska asbesti on erittäin vaarallinen materiaali, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keuhkosyöpää ja mesotelioomaa.

Asbestipurkutyö on myös tärkeää, koska se auttaa estämään asbestipölyn leviämistä ympäristöön. Asbestipurkutyön suorittaminen oikein auttaa varmistamaan, että kaikki asbesti poistetaan turvallisesti ja että ympäristöön ei jää asbestipölyä.

Asbestipurkutyön suorittaminen vaatii erikoistunutta tietoa ja taitoa. Asbestipurkutyötä saa suorittaa vain henkilö, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen ja sertifioinnin. Työnantajan on myös velvollisuus nimetä asbestipurkutyön suorittamiseen pätevä henkilö.

Asbestipurkutyö on tärkeää myös siksi, että se auttaa varmistamaan, että asbesti poistetaan turvallisesti ja että työntekijät eivät altistu asbestipölylle. Asbestipurkutyön suorittaminen oikein auttaa varmistamaan, että kaikki asbesti poistetaan turvallisesti ja että työntekijät eivät altistu asbestipölylle.

Lisäksi asbestipurkutyön suorittaminen oikein auttaa estämään asbestin leviämisen ympäristöön ja varmistamaan, että ympäristöön ei jää asbestipölyä. Asbestipurkutyö on siis tärkeä osa asbestin poistamisprosessia ja sen suorittaminen oikein on erittäin tärkeää.

Asbestipurkajan Valinnan Kriteerit

Asbestipurkajan valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa suoraan asbestipurkauksen turvallisuuteen ja laatuun. Luotettavan asbestipurkajan valintaan on olemassa useita kriteereitä, jotka tulee ottaa huomioon.

Pätevyys

Asbestipurkajan tulee olla pätevä suorittamaan asbestipurkutyöt. Pätevyyden voi todentaa tarkistamalla, että asbestipurkaja on suorittanut asianmukaisen koulutuksen ja että hänellä on voimassa oleva asbestipurkajan pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen myöntää Tukes.

Koulutus

Asbestipurkajan koulutus on tärkeä tekijä luotettavan asbestipurkajan valinnassa. Koulutuksen tulee kattaa kaikki tarvittavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan asbestipurkutyön suorittamiseen turvallisesti ja laadukkaasti. Koulutuksen tulee olla asianmukainen ja päivitetty.

Rekisteri

Luotettava asbestipurkaja on rekisteröitynyt asianmukaisiin rekistereihin. Asbestipurkajalla tulee olla voimassa oleva Ympäristöministeriön ylläpitämä asbestipurkurekisteriin merkintä. Rekisteröityminen takaa, että asbestipurkaja noudattaa asbestipurkutyössä kaikkia vaadittuja säädöksiä ja määräyksiä.

Ennakkoperintärekisteri

Luotettava asbestipurkaja on ennakkoperintärekisterissä. Ennakkoperintärekisteriin merkityllä asbestipurkajalla on asianmukaiset verotiedot kunnossa ja hän on sitoutunut noudattamaan verolakeja.

Näiden kriteerien huomioiminen auttaa valitsemaan luotettavan asbestipurkajan, joka suorittaa asbestipurkutyön turvallisesti ja laadukkaasti. On tärkeää tarkistaa kaikki nämä kriteerit ennen asbestipurkajan valintaa.

Lisätietoa asbestipurkajan valinnasta löytyy Tukesin sivuilta.

Asbestipurkajan Haku Ja Tarjous

Asbestipurkajan valitseminen on tärkeä askel asbestipurkutyössä. Luotettavan asbestipurkajan löytäminen voi olla haastavaa, mutta se on erittäin tärkeää, jotta asbestipurkutyö saadaan tehtyä turvallisesti ja laillisesti.

Asbestipurkajan Haku

Asbestipurkajan löytäminen alkaa yleensä hakuprosessilla. Asbestipurkajia voi etsiä esimerkiksi internetistä, hakemistoista tai suosituksista. On tärkeää varmistaa, että asbestipurkaja on rekisteröitynyt asianmukaisesti ja että hänellä on tarvittavat luvat ja koulutus asbestipurkutyöhön.

Asbestipurkajan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Rekisteröityminen: Tarkista, että asbestipurkaja on rekisteröitynyt asianmukaisesti. Suomessa asbestipurkajien rekisteröinnistä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).
 • Luvat ja koulutus: Varmista, että asbestipurkajalla on tarvittavat luvat ja koulutus asbestipurkutyöhön. Asbestipurkajilla tulee olla vähintään asbestipurkutyön peruskurssi suoritettuna.
 • Kokemus: Tarkista, että asbestipurkajalla on riittävä kokemus vastaavista töistä.
 • Sertifikaatit: Sertifikaatit osoittavat, että asbestipurkajat täyttävät tietyn standardin ja että heidän työnsä on arvioitu pätevyyden ja osaamisen näkökulmasta. 
 • Referenssit: Kysy asbestipurkajalta referenssejä ja tarkista ne huolellisesti.
 • Viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö: Hyvämaineiset asbestipurkajat noudattavat paikallisia säännöksiä ja tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa varmistaakseen, että asbestipurkaukset suoritetaan oikein ja turvallisesti.

Tarjous

Kun sopiva asbestipurkaja on löytynyt, kannattaa pyytää tarjous asbestipurkutyöstä. Tarjous kannattaa pyytää kirjallisesti, jotta siitä selviää tarkasti mitä työ sisältää ja mitä se maksaa.

Tarjouksen pyytämisessä kannattaa huomioida seuraavat asiat:

Työn laajuusKerro asbestipurkajalle tarkasti, mitä työ sisältää, jotta hän pystyy antamaan tarkan tarjouksen.
HintaVertaa tarjouksia eri asbestipurkajilta, jotta saat parhaan mahdollisen hinnan. Muista kuitenkin, että halvin tarjous ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto.
AikatauluTarkista, että asbestipurkaja pystyy aloittamaan työn sovittuna ajankohtana ja että hän pystyy suorittamaan työn sovitussa aikataulussa.

Kun sopiva asbestipurkaja on valittu ja tarjous hyväksytty, voidaan asbestipurkutyö aloittaa. On tärkeää muistaa, että asbestipurkutyö on vaarallista ja että se tulee suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti.

Asbestipurkutyön Kustannukset

fan of 100 U.S. dollar banknotes

Asbestipurkutyön hinta vaihtelee suuresti sen mukaan, mitä kaikkea purkutyöhön sisältyy. Hintaan vaikuttaa muun muassa asbestin määrä, asbestin sijainti, rakennuksen ikä ja kunto, asbestipurkutyön vaatimat suojatoimenpiteet, purkutyön kesto ja purkutyön suorittajan kokemus ja ammattitaito.

Asbestipurkutyön kustannukset sisältävät usein seuraavat kulut:

 • Asbestikartoitus: Asbestikartoitus on ensimmäinen askel ennen asbestipurkutyön aloittamista. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää, missä rakenteissa asbestia on ja kuinka paljon sitä on. Kartoituksen hinta vaihtelee yleensä rakennuksen koon mukaan ja se kannattaa teettää vain luotettavalla asbestikartoittajalla.
 • Suojatoimenpiteet: Asbestipurkutyö vaatii erilaisia suojatoimenpiteitä, kuten työntekijöiden henkilönsuojaimia, eristysmateriaaleja, ilmanpuhdistimia ja muita suojalaitteita. Suojatoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta asbestikuidut eivät leviä ilmassa ja aiheuta terveysriskejä.
 • Purkutyö: Asbestipurkutyön hinta riippuu suuresti siitä, kuinka paljon asbestia rakennuksessa on ja kuinka vaikeasti se on saatavilla. Purkutyön hintaan vaikuttaa myös purkutyön kesto ja purkutyön suorittajan kokemus ja ammattitaito.
 • Jätteenkäsittely: Asbestijätteen käsittely on tarkasti säädeltyä ja sen käsittelystä aiheutuu kustannuksia. Asbestijäte on pakattava erityisiin säiliöihin ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon.

Kustannukset voivat vaihdella suuresti, mutta luotettavan asbestipurkajan valitseminen on tärkeää, jotta työ tehdään turvallisesti ja laadukkaasti. Suositeltavaa on pyytää tarjous usealta eri asbestipurkajalta ja vertailla hintoja sekä suorittajan kokemusta ja ammattitaitoa.

Asbestia Sisältävät Materiaalit

asbesti

Asbestia sisältävät materiaalit ovat yleisiä vanhemmissa rakennuksissa ja niiden purkaminen vaatii erityistä varovaisuutta. Asbesti on terveydelle vaarallista, sillä sen kuidut voivat aiheuttaa keuhkosairauksia ja syöpää. Asbestipurkajan tulee käyttää kokonaamaria, jossa hengitettävä ilma suodatetaan ennen hengittämistä.

Asbestia sisältävät materiaalit voivat olla esimerkiksi kattotiiliä, eristeitä, lattiamateriaaleja, erilaisia putkia ja laattoja. Asbestia sisältävät materiaalit on tunnistettava ennen purkutöiden aloittamista. Tunnistamiseen tarvitaan usein asbestianalyysi, joka voidaan tehdä laboratoriossa.

Asbestia sisältävien materiaalien purkutyö on luvanvaraista ja sitä saavat tehdä vain ammattitaitoiset asbestipurkajat. Asbestipurkajien tulee olla koulutettuja ja heidän tulee noudattaa tarkasti asbestipurkutyöhön liittyviä lakeja ja määräyksiä.

Asbestipurkajien tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita ja suojata työskentelyalue asianmukaisesti. Purkutyön aikana syntyvä pöly on erityisen vaarallista, sillä se voi sisältää asbestikuituja. Asbestipurkajien tulee käyttää erityisiä pölynhallintamenetelmiä, jotta asbestipöly ei leviä ympäristöön.

Asbestipurkajien tulee myös huolehtia asianmukaisesta asbestijätteen hävittämisestä. Asbestijäte on vaarallista jätettä, joka tulee hävittää erityisellä tavalla. Asbestipurkajien tulee noudattaa tarkasti asbestijätteen hävittämiseen liittyviä lakeja ja määräyksiä.

Lisätietoa asbestia sisältävistä materiaaleista ja niiden purkamisesta löytyy esimerkiksi Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Asbestipurku prosessi

Asbestikartoitus ja riskien arviointi

Asbestipurkauksen prosessi alkaa asbestikartoituksella, jossa tunnistetaan asbestin esiintyminen ja sen sijainti. Asbestikartoitus auttaa arvioimaan purkauksen riskejä ja suunnittelemaan asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet. Luotettava asbestipurkaja tekee huolellisen arvioinnin ja suunnitelman asbestin turvalliseksi poistamiseksi.

Turvallisuustoimenpiteet ja suojavarusteet

Asbestipurkauksessa turvallisuustoimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Luotettava asbestipurkaja noudattaa tiukkoja turvallisuusstandardeja ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, suojapukuja ja käsineitä. Näiden varotoimenpiteiden avulla varmistetaan, että työntekijät eivät altistu asbestille ja että purkutyö suoritetaan turvallisesti. Suojavarusteet ovat suunniteltu estämään asbestipölyn hengittämistä sekä estämään asbestikuitujen tarttumista ihoon tai vaatteisiin.

Luotettava asbestipurkaja myös valvoo suojavarusteiden asianmukaista käyttöä työmaalla. He huolehtivat siitä, että kaikki työntekijät ovat koulutettuja suojavarusteiden käyttöön ja ymmärtävät niiden tärkeyden. Lisäksi he tarkistavat säännöllisesti suojavarusteiden kunnon ja varmistavat niiden oikea-aikaisen vaihtamisen tarvittaessa.

Turvallisuustoimenpiteisiin kuuluu myös työmaan asianmukainen eristäminen. Luotettava asbestipurkaja varmistaa, että purkutyöalue eristetään ja merkitään selkeästi. Tämä estää asbestipölyn leviämisen muihin tiloihin ja minimoi altistumisriskin muille työntekijöille tai lähistöllä oleville ihmisille.

Purkuprosessi ja jätehuolto

Luotettava asbestipurkaja suorittaa purkutyön ammattitaidolla ja huolellisesti. He noudattavat purkusuunnitelmaa ja käyttävät asianmukaisia menetelmiä asbestin poistamiseksi turvallisesti. Asbestipurkaja varmistaa myös, että asbestijäte käsitellään oikein ja hävitetään asianmukaisesti. Jätehuoltoon liittyvät säännökset ja määräykset tulee täyttää täysin.

Työmaan turvallisuusvalvonta

Luotettava asbestipurkaja vastaa työmaan turvallisuusvalvonnasta. He pitävät huolen siitä, että työmaa on asianmukaisesti suojattu ja että vain pätevät henkilöt pääsevät alueelle. Lisäksi he tarkkailevat jatkuvasti purkutyön etenemistä ja varmistavat, että kaikki turvallisuusprotokollat noudatetaan tiukasti.

Asbestipurkajan Tausta Ja Työpaikka

a man in a yellow uniform is using a hose

Asbestipurkajan taustan tulee olla vahva ja kokemus alalta on tärkeää. Asbestipurkajan tulee olla koulutettu ja sertifioitu suorittamaan asbestipurkutöitä. Koulutuksen tulee sisältää tietoa asbestin tunnistamisesta, asbestipurkutyöskentelystä, asbestijätteen käsittelystä ja hävittämisestä.

Työpaikan tulee olla hyvin valmisteltu ennen asbestipurkutyön aloittamista. Työpaikalla tulee olla asianmukaiset suojaimet ja asbestipurkutyöskentelyyn tarkoitetut välineet. Työpaikka tulee myös olla asianmukaisesti eristetty ja puhdistettu ennen ja jälkeen asbestipurkutyön.

Asbestipurkajan tulee noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja. Työskentelyssä tulee käyttää asianmukaisia suojaimia, kuten hengityssuojainta ja suojakäsineitä. Asbestipurkutyön aikana tulee myös olla ilmanvaihtojärjestelmä, joka poistaa ilmaan levinneen asbestipölyn.

Luotettava asbestipurkaja on vastuullinen ja noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja. Asbestipurkajan tulee myös olla tietoinen asbestin vaarallisuudesta ja sen aiheuttamista terveysriskeistä.

Lähteet:

Asbestipurku Helsingissä

aerial photography of street at night covered with snow

Helsingissä on useita yrityksiä, jotka tarjoavat asbestipurkupalveluita. Yrityksen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen kokemukseen ja asbestipurkutyön laatuun. Luotettava asbestipurkaja käyttää asianmukaisia työmenetelmiä ja suojaimia, jotta asbestipöly ei leviä ympäristöön.

Asbestipurkutyön tilaajan tulee varmistaa, että asbestipurkutyö tehdään oikein ja turvallisesti. Asbestipurkutyön tilaajan tulee myös huolehtia siitä, että asbestipurkutyö ilmoitetaan asianmukaisesti Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus valvoo asbestipurkutyötä ja antaa luvan asbestipurkutyölle. Asbestipurkutyön tilaajan tulee toimittaa ympäristökeskukselle asbestipurkusuunnitelma ja asbestikartoitustodistus ennen asbestipurkutyön aloittamista.

On tärkeää valita luotettava asbestipurkaja, jotta asbestipurkutyö tehdään oikein ja turvallisesti. Asbestipurkutyön tilaajan tulee varmistaa, että asbestipurkutyö ilmoitetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle ja että asbestipurkutyö tehdään asbestilainsäädännön mukaisesti.

Lähteet

Asbestipurkutyön Ja Remontoinnin Yhdistäminen

person holding white mini bell alarmclock

Asbestipurku on tärkeä osa remontointia, kun vanhoja rakennuksia uudistetaan. Asbestipurku on kuitenkin erittäin vaarallista, koska asbesti on terveydelle haitallinen aine. Siksi on tärkeää valita luotettava asbestipurkaja, joka voi varmistaa, että asbesti poistetaan turvallisesti ja tehokkaasti.

Asbestipurkutyön ja remontoinnin yhdistäminen voi olla haastavaa, koska asbestipurku voi vaikuttaa remontointiprojektin aikatauluun ja kustannuksiin. On tärkeää valita asbestipurkaja, joka ymmärtää remontoinnin vaatimukset ja pystyy työskentelemään yhteistyössä remontointiyrityksen kanssa.

Hyvä asbestipurkaja voi auttaa remontointiyritystä suunnittelemaan projektin niin, että asbestipurku voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti ilman, että se vaikuttaa remontointiprojektin aikatauluun ja kustannuksiin. Asbestipurkaja voi myös auttaa remontointiyritystä valitsemaan oikeat materiaalit ja menetelmät, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita.

On tärkeää valita asbestipurkaja, jolla on kokemusta remontointiprojekteista ja joka ymmärtää remontoinnin vaatimukset. Hyvä asbestipurkaja voi auttaa remontointiyritystä suorittamaan projektin turvallisesti ja tehokkaasti, mikä voi säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja asbestipurkutyöstä ja remontoinnista löytyy täältä.

Loppusanat

Asbestipurkajan valinta voi olla haastavaa, mutta se on erittäin tärkeää terveyden ja turvallisuuden kannalta. Tässä UKK-osiossa käsitellään usein kysyttyjä kysymyksiä asbestipurkajien valinnasta.

Miksi luotettavan asbestipurkajan valinta on tärkeää?

Asbesti on erittäin vaarallinen aine, joka voi aiheuttaa syöpää ja muita terveysongelmia. Asbestipurkauksen suorittaminen vaatii erityistä osaamista ja tietoa, jotta asbestia ei vapautuisi ilmaan ja vaarantaisi ihmisten terveyttä. Siksi on tärkeää valita luotettava ja ammattitaitoinen asbestipurkaja, joka noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

Mitä asioita tulisi ottaa huomioon asbestipurkajan valinnassa?

Asbestipurkajan valitseminen voi olla vaikeaa, mutta seuraavat asiat tulisi ottaa huomioon:

SertifikaatitLuotettavalla asbestipurkajalla on asianmukaiset luvat ja sertifikaatit, jotka osoittavat, että heillä on tarvittava koulutus ja kokemus asbestipurkaukseen.
KokemusOn tärkeää valita asbestipurkaja, jolla on kokemusta vastaavista projekteista. Tämä varmistaa, että heillä on tarvittava tieto ja taito suorittaa asbestipurkaus turvallisesti ja tehokkaasti.
TurvallisuusAsbestipurkajan on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, jotta asbestia ei vapautuisi ilmaan ja vaarantaisi ihmisten terveyttä. Luotettava asbestipurkaja käyttää asianmukaisia suojavarusteita ja -välineitä sekä noudattaa tiukkoja turvallisuusohjeita.
ReferenssitOn hyvä tarkistaa asbestipurkajan referenssit ja arviot ennen valintaa. Näin varmistetaan, että he ovat saaneet positiivista palautetta aiemmilta asiakkailtaan.

Mitä riskejä liittyy epäluotettavan asbestipurkajan käyttöön?

Epäluotettavan asbestipurkajan käyttö voi johtaa vakaviin terveysriskeihin. Asbestipurkauksen suorittaminen vaatii erityistä osaamista ja tietoa, jotta asbestia ei vapautuisi ilmaan ja vaarantaisi ihmisten terveyttä. Epäluotettava asbestipurkaja saattaa laiminlyödä turvallisuusmääräykset ja aiheuttaa asbestin vapautumisen ilmaan, mikä voi johtaa vakaviin terveysongelmiin.

Miksi asbestipurkauksen suorittaminen on tärkeää?

Asbestipurkauksen suorittaminen on tärkeää terveyden ja turvallisuuden kannalta. Asbesti on erittäin vaarallinen aine, joka voi aiheuttaa syöpää ja muita terveysongelmia. Asbestipurkauksen suorittaminen asianmukaisesti varmistaa, että asbesti ei vapautuisi ilmaan ja vaarantaisi ihmisten terveyttä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on asbestilaki ja miten se vaikuttaa asbestipurkajan valintaan?

Asbestilaki on laki, joka säätelee asbestipurkutyötä Suomessa. Lain tarkoituksena on suojella ihmisiä asbestin terveysvaikutuksilta ja varmistaa, että asbestipurkutyöt tehdään asianmukaisesti. Asbestipurkutyön suorittajan on oltava pätevä ja rekisteröitynyt asbestipurkaja. Lisäksi asbestipurkutyö on ilmoitettava etukäteen aluehallintovirastolle (AVI).

Miksi asbestikartoitus on tärkeä ennen purkutyön aloittamista?

Asbestikartoitus on tärkeä ennen asbestipurkutyön aloittamista, koska asbesti on terveysriski. Asbestikartoitus auttaa tunnistamaan asbestin lähteet ja määrän rakennuksessa. Näin voidaan varmistaa, että asbestipurkutyö tehdään turvallisesti ja asianmukaisesti. Asbestikartoitus on myös lakisääteinen vaatimus ennen asbestipurkutyön aloittamista.

Mikä on AVI rooli asbestipurkutyössä?

Aluehallintovirasto (AVI) vastaa asbestipurkutyön valvonnasta Suomessa. AVI hyväksyy asbestipurkutyön suorittajat ja valvoo, että asbestipurkutyöt tehdään asianmukaisesti ja turvallisesti. AVI myös valvoo, että asbestipurkutyöt ilmoitetaan etukäteen ja että tarvittavat luvat on haettu.

Miten valita luotettava asbestipurkaja?

Luotettavan asbestipurkajan valitseminen on tärkeää, jotta asbestipurkutyö tehdään turvallisesti ja asianmukaisesti. Luotettavan asbestipurkajan tulisi olla pätevä ja rekisteröitynyt asbestipurkaja. Lisäksi on tärkeää tarkistaa, että asbestipurkajan työntekijät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja että he käyttävät asianmukaisia suojavarusteita. On myös suositeltavaa tarkistaa asbestipurkajan referenssit ja kokemus alalta.

Miten varmistaa asbestipurun turvallisuus asunnossa asuville?

Asbestipurun turvallisuus asunnossa asuville on tärkeää varmistaa, jotta asbestin terveysvaikutukset voidaan minimoida. Asbestipurun aikana on tärkeää varmistaa, että asunnossa asuvat henkilöt eivät altistu asbestille. Asbestipurun aikana asunnossa tulee olla asianmukaiset suojatoimenpiteet, kuten ilmanvaihdon sulkeminen ja tiivistys. Lisäksi asbestipurun jälkeen asunto tulee puhdistaa huolellisesti ja varmistaa, että asunto on turvallinen asua.

Kuka vastaa asbestipurun kustannuksista taloyhtiössä?

Asbestipurun kustannuksista taloyhtiössä vastaa yleensä taloyhtiö. Asbestipurun kustannukset voivat kuitenkin olla merkittäviä, joten on tärkeää varmistaa, että asbestipurun suorittaja on pätevä ja että asbestipurun hinta on kilpailukykyinen. Asbestipurun kustannukset voivat myös olla vakuutettavissa, joten on suositeltavaa tarkistaa taloyhtiön vakuutusehdot ennen asbestipurun aloittamista.

Millaisia suojaimia asbestipurkaja käyttää työssään

Asbestipurkaja käyttää työssään asianmukaisia henkilösuojaimia, jotka estävät asbestipölyn hengittämisen ja ihokosketuksen. Yleisimmät suojaimet ovat:

 • Moottoroitu hengityssuojain
 • Suojapuku
 • Suojakäsineet
 • Suojalasit

Asbestipurkajan on aina käytettävä asianmukaisia suojaimia, jotta vältetään altistuminen asbestipölylle.

Mitä asbestipurkutyön suunnitteluun kuuluu?

Asbestipurkutyön suunnittelu on tärkeä osa asbestipurkutyötä, jotta työ suoritetaan turvallisesti ja asianmukaisesti. Asbestipurkutyön suunnitteluun kuuluu seuraavat asiat:

Asbestikartoitus:
Rakennushankkeen tilaaja tai rakennuttaja on velvoitettu suorittamaan asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa selvitetään, missä rakennuksen osissa on asbestia sisältäviä materiaaleja.

Suunnittelu:
Asbestipurkutyön suunnittelussa päätetään, miten asbesti poistetaan ja miten työ suoritetaan turvallisesti. Suunnittelussa päätetään myös, miten asbestipurkutyö vaikuttaa rakennuksen muihin osiin ja miten ne suojataan asbestipölyltä.

Luvat:
Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain yritykset, joilla on asbestipurkulupa. Luvat on haettava ennen työn aloittamista.

Henkilöstö:
Asbestipurkutyössä on käytettävä asianmukaisesti koulutettua henkilöstöä. Työntekijöiden on oltava tietoisia asbestin vaaroista ja osattava käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia.

Puhtausnäytteet:
Asbestipurkutyön jälkeen otetaan puhtausnäytteitä, jotta varmistetaan, että asbesti on poistettu asianmukaisesti.

On tärkeää suunnitella asbestipurkutyö huolellisesti ja noudattaa asianmukaisia turvallisuusohjeita, jotta vältetään altistuminen asbestipölylle ja varmistetaan työn asianmukainen suorittaminen.

Löysitkö etsimäsi?

Ole hyvä ja ota yhteyttä jos voimme palvella.

Ota yhteyttä käyttämällä viereistä lomaketta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
VEKRABOND OY
 • Y-tunnus : 1069933-7
 • Osoite : Siltaniityntie 142, 06500 Porvoo
 • Pankki : FI84 4050 2620 007796 (Aktia)

Yhteystiedot

 • Vekrabond Oy
  1069933-7
 • Siltaniityntie 142,
  06500 Porvoo
 • Aktia Pankki
  FI84 4050 2620 007796
 • 0400-492-465
 • lars.virtanen@pp1.inet.fi
COPYRIGHT © 2023 VEKRABOND OY