White and Red Wooden House With Fence

Mistä tiedän onko talossa asbestia?

VEKRABOND
28 heinäkuun, 2023

Asbesti on haitallinen ja terveydelle vaarallinen mineraali, jota käytettiin aikaisemmin laajalti rakennusmateriaaleissa ja erilaisissa tuotteissa sen palonkestävien ja lämmöneristysominaisuuksien vuoksi. Nykyään asbesti on kielletty tai sen käyttöä on rajoitettu monissa maissa sen vaarojen vuoksi, mutta vanhemmissa rakennuksissa asbestia saattaa edelleen esiintyä. Jos asut vanhassa talossa tai harkitset vanhan talon ostamista, on tärkeää tietää, miten tunnistaa onko talossa mahdollisesti asbestia ja miten toimia sen suhteen.

Sisällysluettelo

Mikä on asbesti?

asbesti

Ennen kuin syvennymme tunnistamaan asbestia talossasi, on hyvä ymmärtää, mistä aineesta on kyse. Asbesti on luonnossa esiintyvä mineraali, joka koostuu pienistä kuitumaisista rakenteista. Sitä on käytetty laajasti eri teollisuudenaloilla sen vahvojen mekaanisten ominaisuuksien vuoksi. Erityisesti rakennusteollisuudessa asbestia on hyödynnetty sen palonkestävyyden, lämmön- ja sähkönjohtavuuden sekä kestävyyden ansiosta.

Asbestin suosio rakennusmateriaalina alkoi 1900-luvun alussa, ja sen käyttö saavutti huippunsa toisen maailmansodan jälkeen ja 1900-luvun keskivaiheilla. Asbestia löytyi monista rakennustuotteista, kuten kattotiilistä, putkieristeistä, lattialaatoista, maaleista ja tasoitteista. Sen käyttö oli laajaa, ja monet rakennukset sisälsivät asbestia jossain muodossa.

Valitettavasti asbestin kuiturakenne on myös syy sen vaarallisuuteen. Asbestikuidut voivat olla niin pieniä, että ne eivät ole näkyvissä paljaalla silmällä ja voivat levitä ilmaan helposti. Ihmiset voivat altistua asbestille hengittämällä näitä kuituja, ja pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä.

Asbestin terveysvaikutukset ovat hyvin dokumentoituja, ja sen tiedetään aiheuttavan useita sairauksia, kuten keuhkosyöpää, mesotelioomaa ja asbestoosia. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja American Cancer Society tarjoavat lisätietoa näistä terveysriskeistä. Näitä sairauksia esiintyy yleisimmin niillä, jotka ovat altistuneet asbestille työpaikalla tai asuinympäristössä pitkän ajanjakson aikana.

Nykyään asbestin käyttö on kielletty monissa maissa, ja sen käytölle on tiukkoja rajoituksia. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ja Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) tarjoavat lisätietoa asbestin hallinnasta ja poistosta. Kuitenkin vanhemmissa rakennuksissa asbestia voi edelleen olla läsnä, ja sen tunnistaminen on tärkeää turvallisen asumisen ja työskentelyn varmistamiseksi.

Tämän vuoksi asbestikartoitus on tärkeä toimenpide, jos epäilet asbestin olevan läsnä talossasi. Kartoitus tehdään ammattilaisen toimesta, ja siinä tunnistetaan mahdolliset asbestin lähteet ja sijainnit. Asbestin tunnistaminen on ensimmäinen askel sen asianmukaisessa käsittelyssä ja poistossa, mikäli se oli tarpeen. Näin voimme varmistaa, että talomme ovat turvallisia ja terveellisiä ympäristöjä asua ja työskennellä.

Asbestin vaarat ja terveysriskit

A Sick Man Covering His Mouth

Asbesti on aine, joka oli aiemmin laajasti käytössä sen erinomaisten eristysominaisuuksien ja tulenkestävyyden vuoksi. Kuitenkin, kun asbestikuituja vapautuu ilmaan ja ne hengitetään keuhkoihin, ne voivat olla erittäin haitallisia. Nämä pienet kuidut voivat tarttua keuhkojen sisäpintoihin ja aiheuttaa erilaisia terveysongelmia. Pahimmillaan asbestialtistus voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään, mesotelioomaan ja asbestoosiin. Tutkimus on osoittanut, että asbestille altistumisen määrä, altistumisen ikä, kuitutyyppi ja geneettinen taipumus voivat vaikuttaa näiden sairauksien ilmenemiseen.

Lisäksi on havaittu, että asbestikuituja, erityisesti krysotiilia, löytyy jarrupaloista ja -vuorauksista, mikä lisää altistumisriskiä. Tutkimus Malesiasta on vahvistanut tämän.

Asbestille altistuneilla työntekijöillä, joilla on hyvänlaatuisia asbestiin liittyviä keuhko- tai pleurasairauksia, on suurempi riski sairastua mesotelioomaan verrattuna yleiseen väestöön, kuten tässä tutkimuksessa on todettu.

Lisäksi on osoitettu, että asbestin kulutuksen ollessa korkea, asbestiin liittyvien sairauksien, keuhko- ja munasarjasyövän kuolleisuusasteet ovat korkeammat kuin koko maassa, kuten tässä Brasilian tutkimuksessa on havaittu.

Tarkempaa tietoa asbestin terveysvaaroista voit lukea tästä artikkelista.

Mistä tiedän, onko talossani asbestia?

White and Red Wooden House With Fence

Jos asut vanhassa talossa tai olet ostamassa sellaista, on tärkeää tietää, onko talossasi asbestia ja minkälaisia toimenpiteitä sinun tulee ottaa sen suhteen. Tunnistaaksesi mahdollisen asbestin läsnäolon talossasi, tarkasta seuraavat rakenteet, jotka saattavat sisältää asbestia:

Millaisia rakenteita talossa kannattaa tarkastella asbestin varalta?

 • Katto- ja lattiamateriaalit: Vanhat katto- ja lattiamateriaalit, kuten laattamatot, kattopaneelit ja asbestibetonikatot, saattavat sisältää asbestia.
 • Eristemateriaalit: Putkien ja lämmitysjärjestelmän eristeissä saattoi käyttää asbestia sen lämmöneristysominaisuuksien vuoksi.
 • Maalit ja pinnoitteet: Asbestia käytettiin joskus maalien ja pinnoitteiden vahvistusaineena.
 • Putket ja viemärit: Vanhat putket ja viemärit voivat sisältää asbestia.

Tunnistaminen ja varoitussignaalit

Asbestin tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä se ei välttämättä ole näkyvää paljaalle silmälle. Kuitenkin on olemassa joitakin varoitussignaaleja, jotka saattavat viitata asbestin läsnäoloon talossasi:

 • Rakenteiden ikä ja valmistusvuosi: Asbestia käytettiin enimmäkseen 1950-luvulta 1980-luvulle, joten vanhemmissa rakennuksissa on suurempi riski asbestin läsnäolosta.
 • Asbestille tyypilliset materiaalit ja visuaaliset merkit: Asbesti voi näyttää esimerkiksi harmahtavalta tai valkoiselta, ja sitä voi löytyä rakenteista, kuten kuiduista ja joustavista putkieristeistä.

Asbestin tunnistaminen vaatii kuitenkin ammattilaisen tekemän asbestikartoituksen. Asbestikartoittajan perusosaamiseen kuuluu asbestimateriaalien tunnistaminen olemassa olevista rakenteista.

Miten asbestikartoitus vaikuttaa talon arvoon

gray wooden house

Asbestikartoitus voi vaikuttaa merkittävästi talon arvoon, ja sillä on useita vaikutuksia, joita talon omistajan tulee ottaa huomioon. Asbestikartoitus on tärkeä askel asbestin tunnistamisessa ja sen poistamisen suunnittelussa, ja sen avulla voidaan selvittää, onko talossa asbestia ja missä muodossa se esiintyy. Kartoituksen tulokset voivat vaikuttaa talon myyntiin, hintaan ja arvoon seuraavilla tavoilla:

Tietoisuus asbestin läsnäolosta

Asbestikartoituksen tekeminen ja sen tulosten saaminen antavat selkeän kuvan asbestin läsnäolosta talossa. Jos asbestia löytyy, sen tiedostaminen voi vaikuttaa ostajaehdokkaiden päätöksiin ja neuvotteluihin. Monet ostajat arvostavat avoimuutta ja tietoa talon tilanteesta, ja tästä syystä asbestikartoituksella voi olla positiivinen vaikutus ostajien luottamukseen talon myyntiprosessissa.

Mahdolliset kustannukset

Jos asbestia löytyy kartoituksen tulosten perusteella, sen poistaminen ja asianmukainen käsittely voivat aiheuttaa talon omistajalle lisäkustannuksia. Asbestin poisto on erikoistyötä, ja sen hinta voi vaihdella riippuen asbestin määrästä ja sen sijainnista talossa. Ostaja saattaa neuvotella hintaa alaspäin, jos asbestin poisto aiheuttaa merkittäviä kustannuksia myyjälle.

Kiinnostus ja kysyntä

Asbestiton talo voi olla houkuttelevampi ostajille, jotka etsivät turvallista ja terveellistä asuinympäristöä. Asbestin poistaminen ja kartoitus voivat parantaa talon kiinnostavuutta ja kysyntää markkinoilla. Asbestittoman talon myynti voi olla nopeampaa ja saavuttaa paremman hinnan verrattuna taloon, josta löytyy asbestia ilman asianmukaista kartoitusta ja toimenpiteitä.

Sertifikaatit ja todistukset

Asbestikartoituksen tekeminen ja mahdollisen asbestin poisto voivat johtaa sertifikaattien ja todistusten saamiseen, jotka osoittavat, että talo on asbestiton tai että asbesti on poistettu asianmukaisesti. Nämä sertifikaatit voivat parantaa talon uskottavuutta ja lisätä sen arvoa ostajien silmissä.

On tärkeää huomata, että asbestikartoitus voi olla investointi talon arvon parantamiseksi ja sen myyntiprosessin sujuvoittamiseksi. Asbestin tunnistaminen ja asianmukainen käsittely ovat vastuullisia tekoja, jotka suojelevat sekä tulevia asukkaita että ympäristöä. Asbestittoman talon myynti voi olla houkuttelevampaa ja saavuttaa paremman hinnan, ja samalla se edistää terveellisiä asuinympäristöjä ja ympäristön suojelua.

Asbestikartoituksen merkitys

Mitä asbestikartoitus on?

Asbestikartoitus on olennainen osa prosessia, kun epäillään asbestin läsnäoloa talossa. Ammattilainen suorittaa kartoituksen ja ottaa näytteitä rakenteista, jotka voivat sisältää asbestia. Näytteet analysoidaan laboratoriossa, jotta voidaan vahvistaa asbestin läsnäolo tai poissulkeminen.

Kuinka asbestikartoitus tehdään talossa?

Asbestikartoituksen aikana ammattilainen käy läpi talon ja tutkii mahdolliset asbestipitoiset rakenteet. Näytteet otetaan huolellisesti ja ne lähetetään laboratorioon analysoitavaksi. Kartoituksen tulokset dokumentoidaan ja raportoidaan tarkasti.

Toimenpiteet asbestin havaitsemisen jälkeen

Asbestipurku ja -poisto

Jos asbesti on todettu talossasi, asbestin poistaminen on tärkeää terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Asbestipurku ja -poisto ovat kuitenkin erikoistaitoa vaativia toimenpiteitä, joita ei saa suorittaa amatöörien toimesta. Tämä johtuu asbestin kuitujen vapautumisen riskistä ilmaan, jos purku tehdään väärin. Ammattilaiset, joilla on asbestin käsittelyyn liittyvä koulutus ja kokemus, ovat oikeutettuja suorittamaan asbestin poiston turvallisesti ja asianmukaisesti.

Asbestin poistoon liittyvät vaatimukset ja säädökset:
Asbestin poistoon liittyy usein tiukkoja vaatimuksia ja sääntöjä, jotka vaihtelevat maittain ja alueittain. On tärkeää olla tietoinen oman alueesi lainsäädännöstä ja noudattaa asbestin poistoon liittyviä määräyksiä.

Ammattilaisten käyttö ja turvallisuusnäkökohdat:
Koska asbestin poisto vaatii erityistaitoja ja asianmukaista suojavarustusta, tulee aina käyttää koulutettuja ammattilaisia. Ammattilaiset käyttävät erikoistyövälineitä ja suojaimia estääkseen asbestikuitujen hengittämisen ja suojellakseen ympäristöä. Luotettavan asbestipurkajan valitsemisesta voit lukea tarkemmin tästä artikellista.

Asbestin peittäminen tai eristäminen

Toisinaan asbestia ei tarvitse poistaa kokonaan, jos sen kunto on hyvä ja se ei aiheuta vaaraa terveydelle. Asbestia voidaan peittää tai eristää suojaamaan sitä rappeutumiselta ja kuitujen vapautumiselta.

Turvalliset vaihtoehdot asbestin säilyttämiseksi:
Asbestin peittäminen vahvalla ja kestävällä materiaalilla voi estää asbestikuitujen vapautumisen ilmaan. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun asbestia sisältävä materiaali ei ole alttiina mekaaniselle rasitukselle tai rappeutumiselle.

Huolellisuus varotoimissa:
Jos asbesti päätetään jättää paikoilleen, on tärkeää huolehtia sen säännöllisestä tarkkailusta ja tarvittaessa korjaustoimista sen kunnon ylläpitämiseksi. Asbestia sisältävien materiaalien rei’ittämistä, hiontaa tai murentamista on vältettävä, jotta kuituja ei vapautuisi.

Asbestittoman ympäristön edistäminen

houses on grass field near forest

Asbestin korvaaminen turvallisilla vaihtoehdoilla

Asbestittoman ympäristön edistäminen vaatii asbestin korvaamista turvallisilla ja ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla. Nykyaikaiset materiaalit ja menetelmät tarjoavat useita vaihtoehtoja, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita ilman asbestin riskejä.

Modernit materiaalit ja menetelmät:
Kartoita rakennusmateriaalien ja -tuotteiden asbestittomia vaihtoehtoja, joilla voit korvata asbestia sisältäviä rakenteita. Esimerkiksi kattomateriaalit, lattialaatoitukset ja eristeet ovat kehittyneet paljon viime vuosina ja tarjoavat hyviä vaihtoehtoja.

Kestävät ja ympäristöystävälliset valinnat:
Valitse korvaavat materiaalit, jotka ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Tämä edistää kestävää kehitystä ja vähentää ympäristön kuormitusta.

Ympäristötietoisuus ja tiedon levittäminen

Ympäristötietoisuuden lisääminen on avainasemassa asbestittoman ympäristön edistämisessä. Tarjoa tietoa asbestin vaaroista ja sen korvaamisen eduista niin asukkaille, kiinteistönomistajille kuin rakennusalan ammattilaisille.

Asbestin vaarojen tiedostaminen:
Korosta asbestin riskejä ja vaikutuksia terveydelle sekä ympäristölle. Ymmärtäessään asbestin vaarat, ihmiset ovat todennäköisemmin halukkaita toimimaan sen poistamiseksi ja korvaamiseksi turvallisilla vaihtoehdoilla. Asbestin kartoitus ja sen poisto ammattilaisten toimesta ovat ensisijaisen tärkeitä toimenpiteitä asbestin tunnistamisen jälkeen. Tämä varmistaa asbestittoman ympäristön edistämisen ja vähentää altistumisriskiä.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen:
Yhteisön ympäristötietoisuuden lisääminen on myös ratkaisevaa. Tiedotuskampanjat, koulutustilaisuudet ja selkeä tiedotus asbestin vaaroista ovat avainasemassa asbestittoman ympäristön edistämisessä. Kun ihmiset ovat tietoisia asbestin riskeistä, he voivat tehdä tietoisia päätöksiä omassa kodissaan ja työpaikoillaan asbestin tunnistamisen ja asianmukaisen käsittelyn suhteen.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on asbesti ja miten se voi olla vaarallista?

Vastaus: Asbesti on luonnossa esiintyvä kuitumineraali, jota on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosikymmeniä sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Valitettavasti asbesti voi olla terveydelle vaarallista, jos sen kuituja vapautuu ilmaan ja hengitetään. Pitkäaikainen altistuminen asbestille voi aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten keuhkosyöpää ja mesotelioomaa.

Kuinka tiedän, onko talossani asbestia?

Vastaus: Asbestia voi olla useissa eri rakenteissa talossasi, kuten katto-, seinä- ja lattiamateriaaleissa, putkieristeissä, lämmityslaitteissa ja jopa ulkoverhouksessa. Koska asbesti ei ole näkyvää paljaalle silmälle, sen havaitseminen vaatii ammattilaisen apua. Asbestin testaaminen edellyttää näytteenottoa, ja tämän tyyppiset palvelut tarjoavat usein asbestin kartoitukseen erikoistuneet yritykset.

Miksi asbestin poistaminen on tärkeää?

Vastaus: Asbestin poistaminen on tärkeää terveytesi ja perheesi turvallisuuden kannalta. Vanhat ja vaurioituneet asbestimateriaalit voivat vapauttaa vaarallisia kuituja ilmaan, jotka voivat aiheuttaa vakavia hengitysongelmia ja sairauksia. Asbestin asianmukainen poisto ja hävittäminen vähentävät altistumisriskiä ja auttavat luomaan turvallisemman asumisympäristön.

Voinko poistaa asbestia itse?

Vastaus: Asbestin poisto on vaarallinen tehtävä, jota ei tulisi yrittää tehdä itse. Asbestiin liittyvät riskit ovat suuret, ja virheellinen poisto voi johtaa kuitujen vapautumiseen ja levittymiseen asunnossasi. Asbestin poisto tulee aina jättää koulutetun ja sertifioidun ammattilaisen tehtäväksi, joka tietää asianmukaiset suojatoimenpiteet ja käytännöt.

Kuinka voin suojata itseni asbestilta?

Vastaus: Jos epäilet talossasi olevan asbestia tai aiot tehdä remonttia, on tärkeää ottaa yhteys asbestin kartoitukseen erikoistuneeseen ammattilaiseen. He voivat tehdä tarvittavat testit ja tarjota sinulle turvallisuusohjeita. Lisäksi, jos sinulla on vanhoja asbestimateriaaleja, älä häiritse niitä ja pidä niiden ympärillä oleva alue hyvin ilmastoitu. Jos asbestille altistumista epäillään, ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Asbestin läsnäolon tunnistaminen talossa on tärkeä askel turvallisen ja terveellisen ympäristön varmistamiseksi. Asbesti voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä, joten sen tunnistaminen ja asianmukainen käsittely ovat avainasemassa. Tässä artikkelissa olemme käsitelleet tärkeitä kysymyksiä siitä, miten voit tunnistaa mahdollisen asbestin talossasi ja mitä toimenpiteitä sinun tulee tehdä sen havaitsemisen jälkeen.

Jos epäilet talossasi olevan asbestia, on tärkeää tehdä asbestikartoitus ammattilaisen toimesta. Asbestikartoitus antaa selkeän kuvan mahdollisen asbestin läsnäolosta ja sen sijainnista. Tämän jälkeen voit harkita asbestin poistoa ammattilaisten avulla, jos se on tarpeen ja vaatimusten mukaista.

Asbestin poistoon liittyy tiukat säädökset ja vaatimukset, ja siksi on välttämätöntä käyttää koulutettuja ammattilaisia. Ammattilaiset varmistavat asbestin turvallisen poiston ja asianmukaisen hävittämisen, vähentäen altistumisriskiä ja ympäristön saastumista.

Asbesti vapaan ympäristön edistämiseksi on tärkeää valita turvalliset ja ympäristöystävälliset korvaavat materiaalit. Modernit materiaalit ja menetelmät tarjoavat useita vaihtoehtoja, jotka ovat yhtä tehokkaita kuin asbesti, mutta ilman sen riskejä. Ympäristötietoisuuden lisääminen on myös avainasemassa, jotta asbestin vaarat ovat tiedossa ja toimenpiteitä sen poistamiseksi voidaan tehdä.

Yhteenvetona on tärkeää, että asbestin tunnistaminen ja käsittely jäävät asiantuntijoiden käsiin. Älä yritä poistaa asbestia itse, vaan ota yhteyttä pätevään asbestiammattilaiseen, jos epäilet sen läsnäoloa talossasi. Asbestittoman ympäristön edistäminen on yhteinen vastuumme, ja yhdessä voimme suojella ympäristöä ja terveyttämme asbestin aiheuttamilta riskeiltä.

Löysitkö etsimäsi?

Ole hyvä ja ota yhteyttä jos voimme palvella.

Ota yhteyttä käyttämällä viereistä lomaketta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
VEKRABOND OY
 • Y-tunnus : 1069933-7
 • Osoite : Siltaniityntie 142, 06500 Porvoo
 • Pankki : FI84 4050 2620 007796 (Aktia)

Yhteystiedot

 • Vekrabond Oy
  1069933-7
 • Siltaniityntie 142,
  06500 Porvoo
 • Aktia Pankki
  FI84 4050 2620 007796
 • 0400-492-465
 • lars.virtanen@pp1.inet.fi
COPYRIGHT © 2023 VEKRABOND OY