white ceramic sink near white ceramic sink

Kylpyhuone remontti – Asbestikartoitus ennen remontin aloittamista

VEKRABOND
25 elokuun, 2023

Kylpyhuoneen remontti on yleinen projekti monille kodinomistajille. Vanhan kylpyhuoneen purkaminen ja uuden rakentaminen voi kuitenkin olla monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Yksi tärkeimmistä asioista kylpyhuoneremontin yhteydessä on asbestikartoitus.

Asbesti on yleinen rakennusmateriaali, jota käytettiin laajasti ennen sen kieltämistä 1990-luvulla. Asbesti voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keuhkosyöpää ja mesotelioomaa, joten sen poistaminen on tärkeää ennen kylpyhuoneremontin aloittamista. Asbestikartoitus on prosessi, jolla selvitetään, onko kylpyhuoneessa asbestia ja miten se voidaan poistaa turvallisesti.

Kylpyhuoneremonttiin liittyy monia vaiheita, ja asbestikartoitus on yksi tärkeimmistä. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki asbesti poistetaan turvallisesti ja että uusi kylpyhuone on terveellinen ja turvallinen paikka. Hyvä suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä, jotta remontti sujuu sujuvasti ja lopputulos on laadukas.

 • Asbestikartoitus on tärkeä osa kylpyhuoneremonttia, joka varmistaa, että kaikki asbesti poistetaan turvallisesti.
 • Kylpyhuoneremontti on monimutkainen projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.
 • Hyvä suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä, jotta remontti sujuu sujuvasti ja lopputulos on laadukas.

Sisällysluettelo

Asbestin Historia

red and white house surround green grass field

Asbesti on mineraali, jota on käytetty laajasti rakennusmateriaalina vuosikymmenten ajan. Asbestin käyttö on kuitenkin osoittautunut erittäin vaaralliseksi ihmisten terveydelle, sillä se voi aiheuttaa erilaisia sairauksia, kuten keuhkosyöpää ja asbestoosia.

Asbestin käyttö alkoi yleistyä jo 1800-luvun lopulla, ja sen käyttö huipentui 1960- ja 1970-luvuilla. Asbestia käytettiin monissa eri rakennusmateriaaleissa, kuten kattotiilissä, eristeissä, lattiamatoissa, putkissa ja jopa vaatteissa.

Asbestin käyttö kuitenkin väheni voimakkaasti 1980-luvulla, sillä sen vaarallisuus havaittiin yhä paremmin. Vuonna 1993 asbestin käyttö kiellettiin Suomessa kokonaan.

Vaikka asbestin käyttö onkin nykyään kiellettyä, monet vanhemmat rakennukset sisältävät edelleen asbestia. Tämä johtuu siitä, että asbestia käytettiin laajasti rakennusmateriaalina ennen sen kieltämistä.

Asbestikartoitus onkin tärkeä osa kylpyhuone remonttia ennen vuotta 1994 valmistuneissa tiloissa. Ilman kartoitusta on mahdotonta sanoa varmaksi, onko jossakin asbestia. Asbestikartoitus tulee tehdä ennen remonttia, jotta mahdollinen asbesti voidaan poistaa turvallisesti ja asianmukaisesti.

Asbestin Vaarat Ja Merkitys

a man holding his hand up in front of his face

Asbesti on yleinen rakennusmateriaali, joka on erittäin vaarallinen terveydelle. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994, mutta sitä on edelleen olemassa monissa vanhoissa rakennuksissa. Asbesti on erittäin kestävä materiaali, joka oli suosittu rakennusmateriaali sen kestävyyden ja lämmönkestävyyden vuoksi. Asbesti on kuitenkin erittäin vaarallinen terveydelle, koska sen kuidut voivat irrota ilmaan ja aiheuttaa vakavia hengityselinsairauksia.

Asbesti voi aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa ja asbestoosia. Nämä sairaudet voivat kehittyä vuosikymmenien kuluessa altistumisen jälkeen, ja ne voivat olla hengenvaarallisia. Asbesti on erityisen vaarallinen, koska sen kuidut ovat niin pieniä, että niitä voi hengittää sisään ilman, että niitä huomaa. Asbestin kuidut voivat jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa vaurioita vuosikymmenien ajan.

Asbestikartoitus on tärkeä osa kylpyhuoneen remonttia, koska se auttaa tunnistamaan mahdolliset asbestin lähteet. Asbestikartoitus on suositeltavaa tehdä ennen remontin aloittamista, jotta voidaan varmistaa, ettei asbestia ole läsnä. Asbestikartoitus on tärkeä myös siksi, että se auttaa varmistamaan, että kaikki asbesti poistetaan turvallisesti ennen remontin aloittamista.

Asbestin poistaminen on erittäin vaarallista ja sitä on tehtävä ammattilaisen toimesta. Asbestin poistamisessa on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, jotta asbestin kuidut eivät pääse leviämään ilmassa. Asbestin poistamisen jälkeen on tärkeää varmistaa, että kaikki asbesti on poistettu ja että tila on turvallinen ennen kuin remontti voidaan aloittaa.

Asbesti on erittäin vaarallinen materiaali, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Asbestikartoitus on tärkeä osa kylpyhuoneen remonttia, jotta voidaan varmistaa, että kaikki asbesti poistetaan turvallisesti ennen remontin aloittamista. Asbestin poistaminen on erittäin vaarallista ja sitä on tehtävä ammattilaisen toimesta.

Kylpyhuone Remontin Tarve

white ceramic sink near white ceramic sink

Kylpyhuoneen remontti voi olla tarpeellinen monissa eri tilanteissa. Yleisimpiä syitä remontille ovat kosteusvauriot, vanhentunut sisustus, tai halu lisätä asunnon arvoa. Kylpyhuoneen remontti voi parantaa asumismukavuutta ja lisätä asunnon arvoa, mutta se voi myös olla kallis projekti.

Kosteusvauriot ovat yleinen syy kylpyhuoneremontille. Kosteusvaurioita voi aiheuttaa esimerkiksi vuotava putki tai huonosti toimiva ilmanvaihto. Kosteusvaurioita ei kannata jättää korjaamatta, sillä ne voivat johtaa homeongelmiin tai jopa rakenteiden vaurioitumiseen. Kylpyhuoneremontti voi olla tarpeen, jos kosteusvauriot ovat vakavia.

Toinen yleinen syy kylpyhuoneremontille on vanhentunut sisustus. Vanhentunut kylpyhuone voi tuntua epämukavalta ja epähygieeniseltä. Kylpyhuoneen remontti voi tuoda uutta ilmettä ja lisätä asumismukavuutta. Remontti voi sisältää esimerkiksi uusien laattojen asentamisen, uusien kalusteiden hankkimisen tai putkien uusimisen.

Kylpyhuoneremontti voi myös olla tarpeen, jos haluaa lisätä asunnon arvoa. Kylpyhuone on yksi tärkeimmistä huoneista asunnon arvon kannalta. Uudistettu kylpyhuone voi nostaa asunnon hintaa huomattavasti. Kylpyhuoneremontin hinta vaihtelee paljon sen mukaan, mitä kaikkea remonttiin sisältyy.

Asbestikartoitus Prosessi

Asbestikartoitus on tärkeä osa kylpyhuoneremontin suunnittelua, koska asbesti on vaarallinen aine, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Asbestikartoituksen tarkoituksena on selvittää, onko kylpyhuoneessa asbestia ja jos on, miten se tulisi käsitellä.

Asbestikartoitusprosessi koostuu useista vaiheista. Ensimmäinen vaihe on kartoituksen tilaaminen. Kartoituksen tilaaminen on tärkeää, sillä vain ammattilainen voi varmistaa, onko kylpyhuoneessa asbestia. Kartoituksen tilaaminen on helppoa, ja se voidaan tehdä esimerkiksi asbestikartoitusyrityksen verkkosivujen kautta.

Kun kartoitus on tilattu, asbestikartoittaja tulee kartoittamaan kylpyhuoneen. Kartoittaja ottaa näytteitä eri materiaaleista, kuten lattialaatoista ja seinälaatoista. Näytteet lähetetään laboratorioon, jossa ne analysoidaan asbestin varalta. Analyysin tulokset saadaan yleensä muutaman päivän kuluessa.

Jos kartoituksen tulokset osoittavat, että kylpyhuoneessa on asbestia, asbestikartoittaja antaa suosituksensa siitä, miten asbesti tulisi käsitellä. Suositukset voivat vaihdella asbestin määrän ja sijainnin mukaan. Jos asbestia on vain vähän, se voidaan poistaa erityisellä menetelmällä. Jos asbestia on paljon tai se on vaarallisessa paikassa, kuten ilmanvaihtokanavassa, se voidaan peittää erityisellä materiaalilla.

Asbestikartoituksen tekeminen on tärkeää, jotta kylpyhuoneremontti voidaan tehdä turvallisesti. Asbestikartoituksen avulla varmistetaan, että asbesti käsitellään oikein ja että työntekijät ja asukkaat eivät altistu vaaralliselle asbestipölylle.

Remontin Suunnittelu

person writing bucket list on book

Ennen kylpyhuoneen remontin aloittamista on tärkeää suunnitella projekti huolellisesti. Tämä auttaa välttämään yllätyksiä ja varmistamaan, että remontti sujuu suunnitellusti. Alla on joitain tärkeitä asioita, jotka on huomioitava kylpyhuoneremontin suunnittelussa.

Asbestikartoitus

Jos kylpyhuone on rakennettu ennen vuotta 1994, on tärkeää teettää asbestikartoitus ennen remontin aloittamista. Asbesti on yleisesti käytetty rakennusmateriaali, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, jos sitä ei käsitellä oikein. Asbestikartoituksen suorittaa ammattilainen, joka ottaa näytteitä kylpyhuoneesta ja analysoi ne laboratoriossa. Jos kartoituksessa havaitaan asbestia, se on poistettava ennen remontin aloittamista.

Budjetin Suunnittelu

Kylpyhuoneremontti voi olla kallis projekti, joten on tärkeää suunnitella budjetti huolellisesti. Budjetin suunnittelussa on otettava huomioon kaikki kustannukset, kuten materiaalit, työvoima ja mahdolliset yllätykset. On myös hyvä varata ylimääräistä rahaa odottamattomien ongelmien varalta.

Suunnitelman Laadinta

Ennen remontin aloittamista on tärkeää laatia suunnitelma, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Suunnitelmassa on määriteltävä, mitä työtä tehdään, milloin se tehdään ja kuka tekee sen. Suunnitelmassa on myös määriteltävä, mitä materiaaleja käytetään ja miten ne asennetaan. Hyvä suunnitelma auttaa varmistamaan, että remontti sujuu suunnitellusti ja että lopputulos on tyydyttävä.

Luvat ja Ilmoitukset

Ennen kylpyhuoneremontin aloittamista on tärkeää hankkia kaikki tarvittavat luvat ja tehdä ilmoitukset. Luvat ja ilmoitukset vaihtelevat alueittain, joten on tärkeää tarkistaa paikalliset vaatimukset ennen remontin aloittamista. On myös tärkeää varmistaa, että kaikki työt tehdään asianmukaisesti ja että kaikki vaatimukset täyttyvät.

Asbestin Poisto Ja Turvallisuus

Asbestin poisto on erittäin tärkeää, sillä asbesti on vaarallinen terveydelle. Asbestia ei saa missään nimessä hävittää tavallisessa jätteessä, vaan se on vietävä erilliseen vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Asbestin poistossa on tärkeää noudattaa tarkkoja turvallisuusohjeita.

Asbestin poistossa käytetään erikoistekniikoita ja -laitteita, jotta asbestipölyä ei pääse leviämään ympäristöön. Asbestin poiston suorittavat ammattilaiset, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja tietävät, miten asbestia käsitellään turvallisesti.

Asbestin poistossa käytetään yleensä erikoispuvustusta, joka suojaa poistajia asbestipölyltä. Lisäksi käytetään erityisiä suojaimia, kuten hengityssuojaimia ja kertakäyttökäsineitä. Asbestin poiston jälkeen tilat puhdistetaan huolellisesti, jotta mahdolliset asbestijäämät eivät jää tiloihin.

Asbestin poistossa on tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä, jotta asbestin poisto sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti. Asbestin poistoon liittyy aina riskejä, joten on tärkeää käyttää vain ammattilaisia, jotka ovat koulutettuja ja tietävät, miten asbestia käsitellään turvallisesti.

Remontin Loppuvaiheet

white ceramic pedestal sink

Kun kylpyhuoneen remontti on saatu päätökseen, on tärkeää varmistaa, että kaikki loppuvaiheet on tehty asianmukaisesti. Tämä sisältää muun muassa seuraavat asiat:

Asbestipurku

Jos asbestia on löytynyt remontin aikana, sen purkutyöt on tehtävä asbestipurkuna. Asbestipurku on aina tehtävä ammattilaisten toimesta, ja sen tulee noudattaa tarkasti asbestipurkusuunnitelmaa. Asbestipurkutyön jälkeen remontin tekijän on toimitettava asbestipurkutodistus taloyhtiölle.

Tarkastukset

Kun remontti on valmis, on tärkeää varmistaa, että kaikki on tehty asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä sisältää muun muassa tarkastukset, kuten vedeneristystarkastuksen ja sähkötarkastuksen. Vedeneristystarkastus on erityisen tärkeä, sillä sen avulla varmistetaan, että kylpyhuoneen vedeneristys on tehty asianmukaisesti ja että kosteutta ei pääse rakenteisiin.

Loppusiivous

Kun remontti on valmis, on tärkeää tehdä loppusiivous huolellisesti. Tämä sisältää muun muassa lattioiden, seinien ja kattojen puhdistamisen, roskien ja ylimääräisen materiaalin poistamisen sekä ilmanvaihtoventtiilien puhdistamisen.

Ilmoitus taloyhtiölle

Kun remontti on valmis, on tärkeää ilmoittaa siitä taloyhtiölle. Ilmoituksessa tulee mainita, että remontti on tehty asianmukaisesti ja että kaikki tarvittavat tarkastukset on tehty. Ilmoituksen liitteenä tulee olla asbestipurkutodistus ja vedeneristystarkastuksen todistus.

Vakuutukset

Kun remontti on valmis, on tärkeää varmistaa, että kaikki vakuutukset ovat kunnossa. Remontin tekijän tulee varmistaa, että hänellä on voimassa oleva vastuuvakuutus ja että kaikki remontin aikana sattuneet vahingot on raportoitu vakuutusyhtiölle.

Loppusanat

white ceramic sink near white ceramic sink

Kylpyhuoneremontti on iso projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Asbestikartoitus on tärkeä osa remonttia, sillä vanhoissa rakennuksissa asbestia voi esiintyä monissa eri materiaaleissa. Asbestikartoitus on tehtävä ennen purkutöiden aloittamista, jotta asbestin esiintyminen saadaan selville ja sen vaarat voidaan minimoida.

Ammattilaisen tekemä asbestikartoitus on suositeltavaa, sillä vain sertifioitu asiantuntija pystyy tunnistamaan asbestin ja arvioimaan sen vaarat. Asbestipurku on vaarallista ja vaatii erikoisosaamista, joten sen tekeminen on syytä jättää ammattilaisille.

Kylpyhuoneremontin yhteydessä kannattaa myös tarkistaa muut mahdolliset haitta-aineet, kuten home ja radon. Rakennusterveysasiantuntijan tekemä sisäilmatutkimus voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja löytämään ratkaisut niihin.

Kun kylpyhuoneremontti on valmis, on tärkeää huolehtia siitä, että tila pysyy terveellisenä ja turvallisena. Säännöllinen ilmanvaihto ja kosteuden hallinta ovat avainasemassa kylpyhuoneen terveellisyyden ylläpitämisessä. Lisäksi kannattaa välttää haitallisia kemikaaleja ja käyttää ympäristöystävällisiä puhdistusaineita.

Kaiken kaikkiaan kylpyhuoneremontti asbestikartoituksineen on tärkeä ja monivaiheinen projekti, joka vaatii ammattilaisten osaamista ja huolellista suunnittelua. Kun remontti tehdään huolellisesti ja oikein, kylpyhuoneesta saadaan turvallinen ja toimiva tila, jossa on hyvä viettää aikaa.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko tehdä kylpyhuoneremontin itse?

Kylpyhuoneremontin voi tehdä itse, mutta asbestikartoituksen teettäminen on aina ammattilaisen vastuulla. Asbestin poistaminen on vaarallista, ja siitä syystä sen poistaminen on sallittua vain ammattilaisille.

Mikä on asbestikartoituksen hinta?

Asbestikartoituksen hinta riippuu monista tekijöistä, kuten tilan koosta ja asbestipitoisuudesta. Vekrabondin asbestikartoituksen hinnoista voit lukea täältä.

Mitä tapahtuu asbestin poistumiselle huoneilmasta?

Jos asbestia löytyy, sen poistamiseen tarvitaan ammattilainen. Asbestin poistamisessa käytetään erityisiä menetelmiä, jotta asbestipöly ei pääse leviämään huoneilmaan. Asbestin poistamisen jälkeen tila tulee ilmamittauksen avulla varmistaa, että asbestipölyä ei ole jäänyt ilman.

Voiko saumalaasti voi sisältää asbestia?

Vanhoissa saumalaasteissa voi olla asbestia. Asbestia on käytetty erityisesti 1960-luvulta lähtien, joten vanhemmissa kylpyhuoneissa on suurempi todennäköisyys asbestin esiintymiselle.

Milloin asbestikartoitusta ei tarvitse tehdä?

Asbestikartoitus on tehtävä, jos remontin yhteydessä puretaan rakenteita. Jos kuitenkin tehdään vain pintaremontti, kuten maalaus tai tapetointi, asbestikartoitusta ei tarvitse tehdä.

Kuka vastaa asbestikartoituksen kustannuksista taloyhtiössä?

Tämä riippuu siitä, onko kyse yhtiön vai yksittäisen osakkeenomistajan suorittamasta remontista. Osapuolet on jaettu siten, että jos osakkeenomistaja aikoo tehdä muutoksia omassa huoneistossaan, hän on myös vastuussa asbestikartoituksen kulujen kattamisesta. Toisaalta, jos kyseessä on yhtiön suorittama laajempi remontti tai yhteisesti hoidettava korjaustoimenpide, yhtiö vastaa asbestikartoituksen tilaamisesta ja sen kustannuksista. Sama periaate koskee myös asbestipurkuprojekteja.

Löysitkö etsimäsi?

Ole hyvä ja ota yhteyttä jos voimme palvella.

Ota yhteyttä käyttämällä viereistä lomaketta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
VEKRABOND OY
 • Y-tunnus : 1069933-7
 • Osoite : Siltaniityntie 142, 06500 Porvoo
 • Pankki : FI84 4050 2620 007796 (Aktia)

Yhteystiedot

 • Vekrabond Oy
  1069933-7
 • Siltaniityntie 142,
  06500 Porvoo
 • Aktia Pankki
  FI84 4050 2620 007796
 • 0400-492-465
 • lars.virtanen@pp1.inet.fi
COPYRIGHT © 2023 VEKRABOND OY