Asbestin Terveysvaarat

VEKRABOND
31 elokuun, 2023

Asbesti on pitkään ollut tiedossa oleva terveysriski, joka voi aiheuttaa vakavia sairauksia ihmisille, jotka altistuvat sille. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa, erityisesti vanhemmissa rakennuksissa, on aiheuttanut huolta terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Nykypäivänä asbestia löytyy arvion mukaan yli 2 miljoonasta suomalaisesta kodista. Tässä artikkelissa käsittelemme asbestin terveysvaaroja, sen vaikutuksia kehoon ja riskejä, joita se aiheuttaa.

Asbesti on luonnossa esiintyvä mineraali, joka koostuu kuiduista. Nämä kuidut voivat olla hengitettäviä ja päästä ilman mukana keuhkoihin. Kun asbestikuidut päätyvät keuhkoihin, ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia ajan mittaan. Asbestin tiedetään olevan merkittävä riskitekijä keuhkosyövän, mesoteliooman (harvinainen syöpätyyppi) ja muiden keuhkosairauksien kehittymisessä.

On tärkeää ymmärtää, että asbestin terveysvaarat eivät rajoitu vain niille, jotka työskentelevät asbestialtistuksen ympäristössä. Ihmiset voivat altistua asbestille myös asuinympäristössä tai muissa tiloissa, joissa asbestia sisältäviä materiaaleja on käytetty rakennusvaiheessa. Esimerkiksi asbestia sisältävien eristeiden, kattomateriaalien ja putkieristeiden huonokuntoinen kunto voi johtaa asbestikuitujen vapautumiseen ilmaan ja altistumiseen.

Sisällysluettelo

Asbestin vaikutukset terveyteen

Asbesti on tunnettu terveysriski, erityisesti sen hengittämisen seurauksista. Kun asbestikuidut vapautuvat ilmassa ja niitä hengitetään sisään, ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Tässä osiossa tarkastelemme tarkemmin asbestin hengittämisen seurauksia ja niihin liittyviä sairauksia.

Keuhkosairaudet ja keuhkosyöpä

Asbestin hengittäminen voi aiheuttaa erilaisia keuhkosairauksia, kuten asbestoosia ja keuhkosyöpää. Asbestoosissa keuhkokudokseen muodostuu arpikudosta, mikä voi vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa keuhkojen toimintakyvyn heikkenemistä. Keuhkosyöpä puolestaan on vakava ja aggressiivinen syöpätyyppi, jolla on vahva yhteys asbestiin altistumiseen. Keuhkosyövän kehittyminen asbestialtistuksen seurauksena voi kestää vuosikymmeniä.

Mesoteliooma

Mesoteliooma on harvinainen mutta vakava syöpä, joka voi kehittyä vuosia tai vuosikymmeniä asbestille altistumisen jälkeen. Tämä syöpätyyppi vaikuttaa pääasiassa keuhkopussin, vatsakalvon ja sydänpussin kalvoihin. Mesoteliooman kehittymiseen riittää pienikin asbestialtistus, ja se voi ilmetä vasta 10-40 vuotta altistumisen jälkeen. Valitettavasti mesotelioomaa ei yleensä havaita varhaisessa vaiheessa, mikä vaikeuttaa sen hoitoa.

Näiden seurausten vuoksi on äärimmäisen tärkeää välttää asbestialtistusta ja varmistaa turvallisuustoimenpiteiden noudattaminen asbestin kanssa työskenneltäessä. Asbestin terveysvaarat korostavat tarvetta asbestin poistolle ja asianmukaiselle käsittelylle rakennuksissa ja muissa tiloissa.

Asbestille altistumisen merkit ja oireet

Kuten aiemmin jo mainitsimme, asbestille altistumisen merkit ja oireet voivat ilmetä vasta 10-40 vuoden kuluttua altistumisesta. Asbestin aiheuttamat sairaudet ovat yleensä vakavia ja voivat johtaa kuolemaan. Asbestille altistuneet henkilöt, jotka ovat tupakoineet, ovat suuren riskin ryhmä, jonka osalta keuhkosyövän varhaisdiagnostiikkaa voi pitää tärkeän. Asbestisairaudet ovat yleisimpiä asbestityöntekijöillä, ja jopa 20% asbestityöntekijöillä havaitaan keuhkoissa asbestoosista aiheutuvia arpeutumia (keuhkofibroosia).

Asbestin terveyshaitat voivat ilmetä monella eri tavalla, ja altistuminen asbestille voi aiheuttaa keuhkopussin paksuuntumia eli pleuraplakkeja, asbestoosi-nimistä keuhkojen toimintaa rajoittavaa pölykeuhkosairautta, keuhkosyöpää, keuhkopussin ja vatsakalvon syöpää eli mesotelioomaa sekä kurkunpää- ja munasarjasyöpää.

Asbestin ensioireina voi esiintyä hengenahdistus sekä kuiva yskä, jota kutsutaan asbestoosiksi eli asbestikeuhkoksi, joka johtuu keuhkojen elastisuuden vähenemisestä. Koska asbestisairaudet saattavat ilmetä vasta vuosien kuluttua altistumisesta, tarkastuksia tulee tehdä myös altistumisen loputtua.

Altistumisreitit

Asbestialtistus voi tapahtua monien eri reittien kautta, ja on tärkeää ymmärtää, miten altistuminen voi tapahtua. Vaikka tämä artikkeli keskittyy lähinnä yleiseen altistumiseen, on hyvä tietää, miten altistuminen voi tapahtua eri tilanteissa.

Asbestipölyn vaikutukset

Asbestipöly voi vapautua ilmassa, kun asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja käsitellään, purkamista tai korjaustöitä tehdään tai tiloja remontoidaan. Pölyä sisältävät asbestikuidut voivat jäädä ilmassa leijumaan ja päätyä hengitysteihin. On tärkeää olla tietoinen asbestipölyn vaaroista ja noudattaa asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten hengityssuojainten käyttöä ja työalueiden eristämistä.

Epäasianmukainen asbestin käsittely ja huolto

Asbesti voi myös aiheuttaa altistumista, kun sitä käsitellään tai huolletaan väärin. Esimerkiksi purkutyön aikana, jos asbestia sisältäviä materiaaleja ei käsitellä varovaisesti ja suojatoimenpiteitä ei noudateta, asbestikuidut voivat vapautua ilmassa ja aiheuttaa altistumista. On tärkeää, että asbestityöt tehdään ammattitaitoisesti ja asiantuntijoiden valvonnassa, jotta altistuminen voidaan minimoida. Tästä syystä lain mukaan asbestipurkutöitä on lupa tehdä ainoastaan asiaan erikoistunut koulutettu ammattilainen.

Asbestipitoisten materiaalien häiriöt

Toinen altistumisen reitti on asbestipitoisten materiaalien häiriöt. Jos asbestipitoisia materiaaleja, kuten kattolevyjä tai eristeitä, vahingoitetaan esimerkiksi tulipalon, vesivahingon tai muun onnettomuuden seurauksena, asbestikuidut voivat vapautua ilmaan ja aiheuttaa altistumista. On tärkeää, että tällaisissa tilanteissa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin ja turvataan alue asianmukaisesti, jotta altistuminen voidaan estää.

Yleinen ympäristöaltistuminen

Lisäksi on olemassa yleinen ympäristöaltistumisen riski, jossa asbestikuidut voivat päätyä ilmaan ja maaperään asbestinpoistotöiden, rakennusten purkamisen tai muun toiminnan seurauksena. Vaikka tämä altistuminen voi olla vähäisempää verrattuna suoraan työskentelyyn asbestin parissa, se voi silti aiheuttaa terveysriskejä. Siksi on tärkeää, että asbestityöt tehdään asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti, jotta ympäristöaltistuminen voidaan minimoida. Asbestipurkutyön jälkeen tehdään aina puhdastilamittaus, josta varmistetaan, että kaikki asbesti on poissa.

Ymmärtämällä näitä altistumisreittejä voimme tehdä tietoisia valintoja ja ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin asbestin terveysvaarojen vähentämiseksi.

Ammattilaisten altistumisriskit asbestille

Asbestin poistotyössä mukana olevat ammattilaiset ovat alttiita asbestille, koska he työskentelevät suoraan asbestia sisältävien materiaalien kanssa. Vaikka he käyttävät asianmukaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia ja suojapukuja, altistumisriski on silti olemassa. Pitkäaikainen altistuminen asbestille voi johtaa vakaviin terveysongelmiin, kuten asbestoosiin, keuhkosyöpään ja mesotelioomaan. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että asbestin poistotyöt suoritetaan huolellisesti ja turvallisesti, noudattaen kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

Asbestin terveysvaarojen ennaltaehkäisy

Asbestin terveysvaarojen ennaltaehkäiseminen on ensisijaisen tärkeää varmistettaessa turvallinen ympäristö asbestille altistumisen välttämiseksi. Asbestin asianmukainen tunnistaminen, arvioiminen, poisto ja käsittely ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen ympäristön varmistamisessa.

Asbestin havaitseminen ja arviointi

Ennen asbestin poistoa tai remonttia on tärkeää suorittaa asbestikartoitus ammattilaisten toimesta. Asbestikartoituksessa tutkitaan tilat ja rakenteet asbestin varalta. Kartoituksen avulla voidaan tunnistaa asbestin läsnäolo ja määrittää sen tarkka sijainti. Tämä antaa perustan turvallisille toimenpiteille asbestin poistossa.

Mahdolliset asbestinäytteet, kuten materiaalikappaleet tai pölynäytteet, lähetetään laboratorioon analysoitavaksi. Asbestinäytteiden analyysin avulla voidaan varmistaa asbestin läsnäolo ja sen pitoisuus. Tarkka tieto asbestin esiintymisestä auttaa suunnittelemaan tehokkaat ja turvalliset toimenpiteet sen poistamiseksi.

Asbestin poisto ja käsittely

Asbestin poistossa on tärkeää noudattaa tiukkoja suojautumis- ja varotoimenpiteitä. Asianmukaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojaimet, suojakäsineet ja suojapuvut, ovat välttämättömiä asbestia käsiteltäessä. Näiden suojavarusteiden käyttö takaa, että altistuminen asbestikuiduille minimoidaan ja työntekijöiden turvallisuus varmistetaan.

Asbestin poistotyöt tulisi aina suorittaa koulutettujen ja sertifioitujen ammattilaisten toimesta. Heillä on tarvittava tieto, kokemus ja asiantuntemus asbestin turvallisesta poistamisesta ja hävittämisestä. Ammattilaisten pätevyys varmistaa, että asbestin poistotoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti, hyödyntäen parhaita käytäntöjä ja noudattaen voimassa olevia säännöksiä.

Asbestin terveysvaarojen ennaltaehkäisy edellyttää ammattilaisten asiantuntemusta ja asianmukaisia toimenpiteitä. On tärkeää ottaa yhteyttä asbestin poisto- ja käsittelypalveluihin, jotka pystyvät suorittamaan tarvittavat toimet turvallisesti ja tehokkaasti. Vekrabondilla meillä on yli 25 vuoden kokemus asbestikartoituksista ja asbestipurku töistä. Voit luottaa ammattitaitoomme ja sitoutumiseemme tarjota turvallisia ja laadukkaita palveluita.

Lainsäädäntö ja asbestin hallinta

Asbestin terveysvaarojen tiedostaminen on johtanut tiukkaan lainsäädäntöön ja määräyksiin asbestin käytön rajoittamiseksi ja sen hallitsemiseksi. Seuraavaksi tarkemmin asbestin hallintaa koskevia näkökohtia ja säännöksiä, joiden tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Asbestin käytön rajoittaminen

 • Asbestia koskevat säädökset: Useissa maissa on olemassa tiukat säädökset ja määräykset asbestin käytölle. Nämä säädökset rajoittavat asbestin käyttöä tietyissä tuotteissa ja materiaaleissa sekä asettavat vaatimuksia sen turvalliselle käsittelylle ja poistolle.
 • Asbestin korvaaminen: Pyritään löytämään vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja, jotka eivät aiheuta terveysriskejä ja joita voidaan käyttää asbestin sijasta erilaisissa sovelluksissa. Tämä koskee esimerkiksi asbestisementtilevyjä, putkieristeitä ja maaleja. Suomessa asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994.
 • Teollisuus ja ammatillinen altistuminen: Teollisuudessa ja ammattialoilla, joissa voi esiintyä asbestialtistumista, on asetettu tiukat säännöt asbestin käytöstä ja suojautumisesta.

Asbestin Hävittäminen ja Jätteiden Käsittely

Asbestin turvallinen hävittäminen ja jätteiden asianmukainen käsittely ovat tärkeitä osia asbestin terveysvaarojen ennaltaehkäisyä. Asbestijätteen tunnistaminen, eristäminen ja poisto on suoritettava huolellisesti ammattitaitoisten asbestinpoistajien toimesta. Asbestijätteet on pakattava ja merkittävä asianmukaisesti sekä toimitettava erityisiin asbestijätteen käsittelyyn tarkoitettuihin laitoksiin. Nämä laitokset pystyvät käsittelemään asbestijätteen turvallisesti ja estämään asbestikuitujen leviämisen ympäristöön.

Työntekijöiden koulutus ja tietoisuus

Työntekijöiden koulutus ja tietoisuus asbestin terveysriskeistä ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisen työympäristön luomisessa. Koulutetut työntekijät ymmärtävät asbestin vaarat, osaavat tunnistaa asbestia sisältäviä materiaaleja ja noudattavat asianmukaisia turvallisuustoimenpiteitä. Säännöllinen koulutus ja tiedottaminen pitävät työntekijät ajan tasalla terveysriskeistä ja turvallisuuskäytännöistä. Työpaikoilla tulisi olla selkeät ohjeet asbestin käsittelyyn, varoituskyltit ja järjestelmä raportointia varten. Hyvin koulutetut ja tietoiset työntekijät edistävät asbestialtistumisen ehkäisemistä ja turvallista työympäristöä.

Asbestin seuranta ja valvonta

 • Asbestin kartoitus ja rekisteröinti: Rakennusten ja kiinteistöjen omistajilla voi olla velvollisuus tehdä asbestikartoitus ja rekisteröidä asbestin läsnäoloa koskevat tiedot. Tämä auttaa varmistamaan turvallisuuden ja antamaan tarvittavat tiedot asbestia sisältävistä rakenteista ja materiaaleista.
 • Valvontaviranomaiset: Maissa on määrätty viranomaiset, jotka vastaavat asbestin seurannasta ja valvonnasta. Nämä viranomaiset valvovat asbestin poistotöitä, asbestikartoituksia ja varmistavat sääntöjen noudattamisen.
 • Työterveys ja -turvallisuus: Työpaikoilla on oltava asianmukaiset työterveys- ja turvallisuusmääräykset, jotka koskevat asbestin käsittelyä, altistumisen valvontaa ja suojavarusteiden käyttöä.

Lainsäädäntö ja asbestin hallinta ovat tärkeitä osatekijöitä asbestin torjunnassa. Niiden avulla voidaan varmistaa, että asbestia käsitellään ja poistetaan turvallisesti, mikä edistää ihmisten terveyttä ja ympäristön suojelua.

Yhteenveto

Asbestin terveysvaarat ovat vakava huolenaihe, ja niiden tiedostaminen on avainasemassa terveysriskien vähentämisessä..

 1. Asbestin terveysvaarojen tiedostaminen
  Asbesti on tunnustettu merkittäväksi terveysuhaksi, erityisesti hengitettynä. Sen hengittämisen seurauksena voi kehittyä vakavia sairauksia, kuten keuhkosairauksia ja syöpää. On tärkeää, että yleisö, ammattilaiset ja päätöksentekijät ymmärtävät tämän vaaran ja osaavat tunnistaa asbestin läsnäolon ja riskejä.
 2. Terveysriskien vähentäminen
  Asbestin terveysvaarojen vähentämiseksi on olennaisen tärkeää, että asbestia sisältäviä materiaaleja käsitellään asianmukaisesti ja poistetaan turvallisesti. Asbestin tunnistaminen ja asbestikartoitus ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä, jotta voidaan suunnitella asianmukaiset poistotoimenpiteet. Ammattitaitoisten asbestinpoistajien käyttö varmistaa, että poistotyöt tehdään turvallisesti ja tehokkaasti.
 3. Tarve jatkuvalle valistukselle ja tiedon levittämiselle
  Asbestin terveysvaarojen torjumiseksi on tärkeää jatkaa valistusta ja tiedon levittämistä. Tämä koskee niin yleisöä kuin ammattilaisiakin. Tietoisuuden lisääminen asbestin vaaroista, sen tunnistamisesta ja asianmukaisista toimenpiteistä auttaa ehkäisemään altistumista ja terveysongelmia. On myös tärkeää päivittää ja seurata asbestia koskevaa lainsäädäntöä ja varmistaa sen noudattaminen kaikilla tasoilla.

Johtopäätöksissä korostetaan tarvetta jatkuvasti parantaa asbestin terveysvaarojen tiedostamista ja niiden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tämä edellyttää yhteistyötä asiantuntijoiden, päättäjien, työntekijöiden ja yleisön välillä. Vain tällä tavoin voimme tehokkaasti suojata terveyttämme ja luoda turvallisemman ympäristön asbestin kanssa toimiessa.

Löysitkö etsimäsi?

Ole hyvä ja ota yhteyttä jos voimme palvella.

Ota yhteyttä käyttämällä viereistä lomaketta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
VEKRABOND OY
 • Y-tunnus : 1069933-7
 • Osoite : Siltaniityntie 142, 06500 Porvoo
 • Pankki : FI84 4050 2620 007796 (Aktia)

Yhteystiedot

 • Vekrabond Oy
  1069933-7
 • Siltaniityntie 142,
  06500 Porvoo
 • Aktia Pankki
  FI84 4050 2620 007796
 • 0400-492-465
 • lars.virtanen@pp1.inet.fi
COPYRIGHT © 2023 VEKRABOND OY