Asbestin käyttö historia

VEKRABOND
7 lokakuun, 2023

Asbestin geologinen alkuperä on peräisin maankuoren metamorfisista ja magmatisista prosesseista. Useimmat asbestiesiintymät muodostuvat metasomaattisen korvaamisen kautta, jossa magnesium-rikkaat kivet korvautuvat. Asbestin muodostavissa ympäristöissä on tyypillisesti nähtävissä leikkausvoimia tai merkittävää piioksidirikkaan hydrotermisen fluidin virtausta. Nämä prosessit voivat olla seurausta alueellisesta metamorfismista, kontaktimetamorfismista tai magmatisista hydrotermisistä järjestelmistä​1​.

Asbesti luokitellaan kahteen pääryhmään: serpentiniitti ja amfiboli, joista kummassakin on eri asbestimineraaleja. Serpentiniittiryhmään kuuluu ainoastaan krysotiili, kun taas amfiboliryhmään kuuluu amosiitti, krokidoliitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti​2​. Krysotiili muodostuu serpentiniittiprosessin kautta, jossa lähdekivi muuttuu serpentiniittikiveksi​3​. Toisaalta, amfibolit muodostuvat, kun tietyt magmakivet tulevat kosketuksiin lähes kiehuvan veden kanssa, aiheuttaen kemiallisen reaktion, joka luo amfiboliryhmän asbestimineraaleja​4​.

Asbestin geologinen monimuotoisuus ja sen kyky muodostua erilaisissa geologisissa olosuhteissa ovat mahdollistaneet sen laajan hyödyntämisen teollisuudessa ja rakentamisessa. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat asbestiesiintymät heijastavat maapallon geologista monimuotoisuutta, ja niitä löytyy yleisimmin alueilla, joilla on ollut voimakasta geologista toimintaa, kuten nykyisillä ja entisillä vuoristoalueilla.

Sisällysluettelo

Asbestin alkuperä

Asbestin geologinen tausta

Asbestin käytön historia on kiehtova ja paljastaa, kuinka ihmiskunta on hyödyntänyt tätä ainutlaatuista mineraalia vuosisatojen ajan. Asbestin käyttö juontaa juurensa vähintään 4 500 vuoden taakse, kun Itä-Suomen Juojärven alueen asukkaat vahvistivat saviruukkujaan ja keittoastioitaan asbestimineraali anthofylliitillä​1​​2​. Arkeologit ovat löytäneet asbestikuituja raunioista, jotka ajoittuvat kivikauteen, noin 750 000 vuotta sitten, ja uskotaan, että jo vuonna 4000 eaa. asbestin pitkää, hiuksenkaltaista kuitua käytettiin lamppujen ja kynttilöiden sydäminä​1​.

Varhainen käyttö historiassa

Muinaisessa Egyptissä, noin 2000-3000 eaa., asbestia käytettiin muumioimaan faaraoita, sillä asbestikankaalla verhottuina heidän ruumiinsa säilyivät paremmin​3​​4​. Kreikkalaiset puolestaan arvostivat asbestin kestävyyttä ja kietoivat asbestikuituja kankaaksi, jota käytettiin peittoina ja pöytäliinoina​5​. Theophrastuksen teoksessa ”On Stones” (noin 300 eaa.) viitataan materiaaliin, joka uskotaan olleen asbestia​2​.

Asbestin ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten sen palamattomuus ja kestävyys, tekivät siitä arvostetun materiaalin muinaisissa sivilisaatioissa. Sen käyttö oli merkki teknologisesta edistyksestä ja innovaatiosta, ja se oli olennainen osa muinaisten kulttuurien elämää ja rituaaleja.

Asebstin nousu modernissa teollisuudessa

Teollistumisen aikakausi

Teollistumisen aikakausi toi mukanaan asbestin merkittävän nousun modernissa teollisuudessa. 1800-luvun alkupuolella moderni asbestiteollisuus alkoi Italiassa, kun työntekijät perustivat tekstiilivalmistusyrityksen, josta pian tuli maailman johtava toimija alalla. Massatuotanto alkoi, ja asbestista valmistettiin erilaisia tuotteita, kuten narua ja kirjojen kansia​1​. Teollinen vallankumous näki asbestintuotannon ja -käytön merkittävän kasvun Pohjois-Amerikassa, ensimmäinen kaupallinen asbestikaivos avattiin Quebecissä vuonna 1874​2​. Myöhään 1800-luvulla amerikkalaiset yritykset, kuten Johns-Manville, keräsivät suuria rikkauksia kaivamalla, valmistamalla ja myymällä asbestia sisältäviä tuotteita​3​.

1900-luvulla asbestin käyttö kasvoi erityisesti rakennusalalla. Asbestipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvoi rakennusteollisuuden kasvun myötä. Asbestia käytettiin laajasti rakennusmateriaaleissa sen erinomaisten eristys- ja palonsuojausominaisuuksien vuoksi. Rakennusteknologian perintökirjasto syventää asbestin käyttöä 1900-luvun rakennusmateriaaleissa ja valottaa, kuinka se oli olennainen osa modernin rakennusteollisuuden historiaa​4​. Lisäksi asbestin kysyntä kasvoi kotimaisen rakennusteollisuuden kasvaessa, ja sen käyttö säilyi suosittuna, kunnes terveysriskit alkoivat nousta esiin 1980-luvulla ja sen jälkeen​5​.

Asbestin käyttö rakennusteollisuudessa

Asbestin käyttö rakennusteollisuudessa alkoi kasvaa huomattavasti 1900-luvulla, ja se oli erityisen suosittu rakennusmateriaali Isossa-Britanniassa vuodesta 1930 aina 1980-luvun puoliväliin saakka​1​. Asbestin ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten erinomaiset lämpö- ja sähköeristysominaisuudet sekä palonkestävyys, tekivät siitä erittäin halutun materiaalin erilaisiin rakennussovelluksiin​2​.

1900-luvulla asbestia lisättiin moniin rakennusmateriaaleihin, kuten vinyytilaattoihin, kattokomponentteihin ja jopa puulevyihin. Monet valmistajat mainostivat tuotteitaan korostamalla asbestin käyttöä, vaikka nykyään tiedämme, että asbesti aiheuttaa terveysriskejä​3​. Asbestia käytettiin laajasti eri rakennusmateriaaleissa, kuten eristeissä, sementissä, kattotiilissä, lattia- ja kattotiilissä, ulkoverhouksessa, stukossa ja laastissa​4​.

Teollisen mittakaavan asbestikaivostoiminta alkoi jo 1800-luvun lopulla, kun valmistajat ja rakentajat alkoivat hyödyntää asbestin toivottuja fyysisiä ominaisuuksia​1​. Asbestin käyttö oli erityisen yleistä rakennusteollisuudessa 1900-luvulla, ja se sisällytettiin moniin rakennusmateriaaleihin sen erinomaisten eristys- ja palonsuojausominaisuuksien vuoksi.

Asbestin vaarojen paljastuminen

A Sick Man Covering His Mouth

Ensimmäiset huolenaiheet ja tutkimukset

Asbestin vaarallisuuden ymmärtäminen ja tunnustaminen on ollut pitkä prosessi. Ensimmäisiä huolenaiheita asbestin terveyshaitoista ilmaistiin jo 1800-luvun lopulla, kun brittiläiset tehdasturvallisuustarkastajat ilmaisivat huolensa asbestipölyn ”pahoista vaikutuksista” vuonna 1898​1​. 1900-luvun alkupuolella lääkäri Hubert Montague Murray Lontoossa raportoi keuhkosairaudesta asbestitekstiilityöntekijällä, ja vuonna 1924 ensimmäinen asbestoositapaus raportoitiin lääketieteellisessä julkaisussa​2​. Yhdysvalloissa ensimmäinen asbestoosiraportti annettiin vuonna 1933, vaikka on spekuloitu, että sairaus oli aikaisemmin diagnosoitu väärin tuberkuloosiksi tai muiksi keuhkosairauksiksi​3​.

Tärkeimmät tutkimukset, jotka paljastivat asbestin vaarat

Asbestin vaarallisuus tuli laajemmin tunnetuksi 1960-luvulla, kun Dr. Irving Selikoff Mount Sinai School of Medicine -laitokselta New York Cityssä tutki asbestieristeiden työntekijöiden terveyttä ja kuolleisuutta ja löysi hälyttäviä keuhkosyöpä- ja asbestoositapauksia. Silti ensimmäiset vahvat raportit asbestiin liittyvistä syöpätapauksista tulivat saksalaisilta lääkäreiltä jo 1930-luvun lopulla. Asbestia käytettiin yleisesti rakennusmateriaalina koko maailmassa, kunnes sen haitalliset vaikutukset ihmisen terveydelle tunnustettiin laajemmin 1970-luvulla​4​.

Asbestin yhteys sairauksiin

Asbestille altistuminen on tiedetty jo pitkään olevan yhteydessä useisiin vakaviin sairauksiin. Altistuminen asbestille voi aiheuttaa monia terveydellisiä ongelmia, erityisesti keuhkosairauksia​1​. Asbestiin liittyvät sairaudet sisältävät mesoteliooman, keuhkosyövän, munasarjasyövän ja asbestoosin, ja nämä sairaudet voivat olla hengenvaarallisia. Nämä sairaudet ilmenevät yleensä pitkän latenssiajan jälkeen​2​.

Keuhkosyöpä ja mesoteliooma ovat kaksi yleisintä asbestiin liittyvää sairautta, mutta asbestialtistus voi aiheuttaa myös muita syöpiä, kuten kurkunpään, munasarjojen, nielun, mahalaukun ja paksusuolen syöpää​3​. Altistuminen asbestille pitkien ajanjaksojen ajan lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään, mesotelioomaan ja asbestoosiin, ja tupakoijilla riski on vielä suurempi​4​.

Nämä tiedot osoittavat, kuinka vakava terveysuhka asbesti voi olla, ja miksi on niin tärkeää välttää altistumista tälle vaaralliselle aineelle.

Asbestin käytön rajoittaminen ja kiellot

Ensimmäiset asbestikiellot ja rajoitukset

Asbestin vaarallisuuden tiedostaminen ja sen käytön rajoittaminen alkoi eri maissa eri aikoina. Yhdysvalloissa, Clean Air Act (1970) oli ensimmäinen laki, joka julisti kaikki asbestikuidut toksiinisiksi aineiksi ja mahdollisti asbestille altistumisen toleranssirajojen asettamisen. Vaikka tämä laki ei kieltänyt asbestin käyttöä, se oli ensimmäinen askel asbestin käytön rajoittamiseksi maassa. Asbestin käytön rajoittaminen Yhdysvalloissa jatkui eri lakien, kuten Toxic Substance Control Act (1976), Safe Drinking Water Act (1974), ja Asbestos Hazard Emergency Response Act (1986) avulla. Yhdysvalloissa tehtiin ensimmäinen yritys kieltää asbesti kokonaan vuonna 1989 Asbestos Ban and Phase-Out Rule -säännön kautta, mutta tämä kielto kumottiin vuonna 1991. Yhdysvaltojen eri osavaltioissa on kuitenkin omia asbestikieltojaan ja rajoituksiaan​1​.

Globaalilla tasolla, Islanti oli ensimmäinen maa, joka kielsi kaikenlaisen asbestin käytön vuonna 1983​2​​3​. Tämän jälkeen monia maita seurasi Islantia asbestin kieltämisessä. Esimerkiksi Australia kielsi krysotiiliasbestin (valkoinen asbesti) käytön vuonna 2003, lähes 20 vuotta sen jälkeen, kun se oli kieltänyt amosiittiasbestin (ruskea asbesti) käytön​3​. Muita esimerkkejä ovat Bahrain, joka kielsi asbestin vuonna 1996, Puola vuonna 1997, ja Saudi-Arabia vuonna 1998​4​. Monet OECD-maat, lukuun ottamatta Meksikoa ja Yhdysvaltoja, ovat myös kieltäneet asbestin käytön​5​.

Suomen lainsäädännön kehittyminen asbestin suhteen

Suomessa asbestin käyttöä on rajoitettu ja valvottu vuodesta 1976 lähtien, kun asbestipölylle asetettiin ensimmäiset haitallisuusrajat. Asbestin käytön rajoitukset tiukentuivat vuosien varrella, ja lopulta asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Globaali näkökulma

Maailman terveysjärjestön (WHO) ja muiden kansainvälisten järjestöjen rooli asbestikysymyksessä on ollut merkittävä. WHO, yhteistyössä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja muiden kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa, työskentelee maiden kanssa pyrkimyksenä eliminoida asbestiin liittyvät sairaudet. Tämä tavoite pyritään saavuttamaan lopettamalla kaikkien asbestityyppien käyttö, tarjoamalla tietoa asbestin korvaavista turvallisemmista vaihtoehdoista ja kehittämällä taloudellisia ja teknologisia mekanismeja asbestin korvaamiseksi. Lisäksi WHO:n tavoitteisiin kuuluu asbestille altistumisen ehkäiseminen sekä asbestin poiston (poistamisen) aikana että muutoin, asbestiin liittyvien sairauksien varhaisen diagnoosin, hoidon ja kuntoutuksen parantaminen, sekä asbestille altistuneiden henkilöiden rekisteröinti ja lääketieteellinen seuranta​1​​2​​3​​4​.

Vuonna 2010 useat arvostetut terveysjärjestöt, mukaan lukien American Public Health Association ja muita kansainvälisiä organisaatioita, vaativat globaalia asbestikieltoa. Maailman terveysjärjestö on pyrkinyt lopettamaan mesoteliooman aiheuttaman sairastavuuden vuodesta 2005 lähtien, ja vuonna 2007 Maailman terveyskokous pyysi WHO:ta käynnistämään globaalin kampanjan asbestiin liittyvien sairauksien lopettamiseksi​5​.

Loppupäätelmät ja nykypäivä

Asbestin käyttö on laskenut merkittävästi sen jälkeen, kun sen terveysriskit tulivat laajasti tunnetuiksi. Monet maat ovat kieltäneet asbestin käytön, ja globaaleilla terveysjärjestöillä on aktiivinen rooli asbestiin liittyvien sairauksien ehkäisemisessä ja asbestin käytön rajoittamisessa. Vaikka asbestin käyttö on kielletty monissa maissa, sen perintö elää edelleen niiden rakennusten ja infrastruktuurien kautta, jotka sisältävät asbestia, sekä niiden henkilöiden kautta, jotka kärsivät asbestiin liittyvistä sairauksista.

Asbestin poiston merkitys on korostunut viime vuosikymmeninä, ja monet maat ja organisaatiot tarjoavat palveluita asbestin turvalliseen poistoon ja hävittämiseen. Nämä palvelut ovat elintärkeitä, jotta voidaan estää lisää asbestiin liittyviä sairauksia ja suojella yhteiskunnan terveyttä.

Löysitkö etsimäsi?

Ole hyvä ja ota yhteyttä jos voimme palvella.

Ota yhteyttä käyttämällä viereistä lomaketta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
VEKRABOND OY
 • Y-tunnus : 1069933-7
 • Osoite : Siltaniityntie 142, 06500 Porvoo
 • Pankki : FI84 4050 2620 007796 (Aktia)

Yhteystiedot

 • Vekrabond Oy
  1069933-7
 • Siltaniityntie 142,
  06500 Porvoo
 • Aktia Pankki
  FI84 4050 2620 007796
 • 0400-492-465
 • lars.virtanen@pp1.inet.fi
COPYRIGHT © 2023 VEKRABOND OY